top of page

Sentum gaat met jouw gegevens om conform de GDPR.

PRIVACYVERKLARING.

Verzamelde gegevens

Sentum verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten ten behoeve van klanten- en orderbeheer. Dit omvat onder andere klantenadministratie, het volgen van bestellingen en leveringen, facturatie, het beoordelen van solvabiliteit, het maken van profielen en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Delen van gegevens aan derden

Indien het essentieel is voor het bereiken van de vastgestelde doelen, De persoonsgegevens van de klant kunnen worden gedeeld indien,  met andere ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met Sentum, of met enige andere partner van Sentum. Sentum verzekert dat deze ontvangers de vereiste technische en organisatorische maatregelen zullen treffen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn van gegevens

De persoonlijke gegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer zullen worden opgeslagen gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder die op het gebied van boekhouding.

Rechten van betrokken bij  inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en kan deze laten corrigeren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft de klant het recht om zijn gegevens te laten verwijderen, de verwerking te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), inclusief profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, en hij kan verzoeken om de persoonsgegevens over te dragen aan een andere onderneming.

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan de klant ervoor kiezen om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@sentum.be.

Contactgegevens bij een klacht

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “Google analytics” en  “cookies”

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te analyseren en inzicht te krijgen in hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, inclusief uw IP-adres, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten door Google.

Google gebruikt deze informatie om uw websitegebruik bij te houden, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als dit wettelijk verplicht is of als deze derden de informatie namens Google verwerken. Uw IP-adres wordt door Google niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Bij een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of  uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u de website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om individuen te identificeren; ze kunnen slechts een machine identificeren.

'First party cookies' zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Dit omvat bijvoorbeeld instellingen die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken aan de site heeft gemaakt of een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken heeft ingevoerd.

'Third Party cookies' zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, zoals een aanwezige marketing- of advertentieplug-in, zoals cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven, wat kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website. Deze balk verwijst naar dit beleid maar belet niet dat u verder surft op de website.

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met ons gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te kiezen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

bottom of page