top of page

Ontdek richtlijnen en documentatie voor terugbetalingen door ziekenfondsen #terugbetaling

TERUGBETALINGEN.

Christelijke Mutualiteit (CM)

CM-leden krijgen tot 24 terugbetalingen per leven terugbetaald voor een psychologische behandeling bij een klinisch psycholoog, een klinisch orthopedagoog of een psychotherapeut. Sinds 1 januari 2023 is het voordeel uitgebreid. De terugbetaling geldt nu ook bij klinisch seksuologen, klinisch psychologen met een Europees certificaat, en psychotherapeuten met een Europees certificaat.


Voor kinderen en jongeren

 • Bedraagt de terugbetaling 50 procent van het betaalde honorarium, met een maximum van 30 euro.

 • Bedraagt de terugbetaling 75 procent van het betaalde honorarium, met een maximum van 45 euro, als ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Voor volwassenen

 • Behandelingen tot en met 31 december 2022bedraagt de terugbetaling 50 procent van het betaalde honorarium, met een maximum van 10 euro.
  bedraagt de terugbetaling 75 procent van het betaalde honorarium, met een maximum van 15 euro, als ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

 • Behandelingen vanaf 1 januari 2023bedraagt de terugbetaling 10 euro per zitting.
  bedraagt de terugbetaling 15 euro per zitting, als ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Deze terugbetaling  is beperkt tot het werkelijk betaalde honorarium (inclusief btw).

Volledig digitale trajecten komen ook in aanmerking voor terugbetaling. Deze moeten plaatsvinden via een beveiligd online communicatiekanaal dat de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie waarborgt, zoals vermeld op het eHealth-platform.


Klik hier voor het terugbetalingsformulier van CM voor psychotlogische zorg

Helan

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een terugbetaling van eerstelijns psychologische zorg en van gespecialiseerde psychologische zorg. Je betaalt zelf nog enkel het remgeld.Terugbetaling voor kinderen tot en met 18 jaar

 • Terugbetaling van  €10 per sessie

 • Maximaal 12 sessies per kalenderjaar


Terugbetaling voor volwassenen

 • Terugbetaling van  €10 per sessie

 • Maximaal 12 sessies per kalenderjaarVoorwaarden

 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage

 • De zittingen moeten uitgevoerd worden door een erkend psycholoog of orthopedagoog, of door een psychotherapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging

 • De terugbetaling geldt enkel voor zittingen verstrekt door een organisatie in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg

 • Ook voor teleconsultaties

 • Enkel voor zittingen waarvoor de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt


Klik hier voor het terugbetalingsformulier voor psychotherapie van Helan

Vlaams en neutraal ziekenfonds (VNZ)

Bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds geniet je van dezelfde wettelijke terugbetalingen als bij de andere ziekenfondsen. Dankzij je ziekenfondsbijdrage krijg je aanvullend nog tal van extra voordelen en terugbetalingen waarmee je jaarlijks tientallen euro’s verdient

Terugbetaling voor kinderen tot en met 18 jaar

 • Terugbetaling van €10 per sessie

 • Maximaal €150 of 15 sessies per kalenderjaar


Terugbetaling voor volwassenen

 • Terugbetaling van €10 per sessie

 • Maximaal €150 of 15 sessies per kalenderjaarVoorwaarden

 • Lid zijn van VNZ

 • De psychotherapie gebeurt door een erkend psycholoog 


Klik hier voor het terugbetalingsformulier van VNZ voor psychologische begeleiding 

Liberale mutualiteit (LM)

Steeds meer mensen krijgen te maken met psychologische problemen. Als naaste probeer je deze problemen zo goed mogelijk op te vangen, maar soms is dat niet voldoende en is er ook nood aan professionele psychologische ondersteuning. Om deze hulp toegankelijker te maken krijg je een jaarlijkse tussenkomst in de kostprijs tot €160

Terugbetaling voor kinderen tot 18 jaar of kindergeldgerechtigde jongeren

 • De mutualiteit voorziet een terugbetaling van €20 per sessie

 • Maximaal voor 6 sessies per kalenderjaar

Terugbetaling voor volwassenen

 • Per sessie wordt een bedrag van €10 terugbetaald.

 • Maximaal voor 6 sessies  per kalenderjaar

Voorwaarden

 • Lid zijn van LM

 • Het gaat om een erkende psycholoog

 • De begeleiding gebeurt na doorverwijzing van een arts

Klik hier voor het terugbetalingsformulier van LM voor psychotherapie bij kinderen

Klik hier voor het terugbetalingsformulier van LM voor psychotherapie bij volwassenen

Solidaris

"Ervaart u kopzorgen? Een bezoek aan een psycholoog kan vaak verlichting bieden. 

Als ziekenfonds streven we ernaar om u te ondersteunen door een deel van uw kosten terug te betalen."

Terugbetaling voor kinderen tot 18 jaar of kindergeldgerechtigde jongeren

 • Terugbetaling van €20 per sessie voor maximaal 6 sessies per kalenderjaar

 • Terugbetaling van €30 per sessie als je een verhoogde tegemoetkoming hebt

 • Maximaal 12 sessies terugbetaald per kalenderjaar

Terugbetaling voor volwassenen

 • Terugbetaling van €10 (€15 bij verhoogde tegemoetkoming)

 • Maximaal 12 sessies terugbetaald per kalenderjaar

Voorwaarden

 • Lid zijn van Solidaris
      • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie
      • Om als kind beschouwd te worden, moet je recht hebben op kinderbijslag
      • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie
      • De begeleiding gebeurt door een erkend psycholoog of psychotherapeut die aangesloten is bij een erkende beroepsverreniging

Klik hier voor het terugbetalingsformulier voor psychotherapie van Solidaris

Alan

Verbeter de gezondheid en het welzijn van jou en je team, verhoog de prestaties, trek talent aan en houd ze aan boord. Van zorgverzekering tot medisch advies, preventie en mental health coaching: je bent in goede handen.

 • Van zorgverzekering tot medisch advies, preventie en mental health coaching: je bent in goede handen.


 • Alan is een verzekering die je als werkgever kan afsluiten voor jouw werknemers. Ze bieden ook online therapeutische sessies aan zonder wachtlijsten. 


 • Alan  geen terugbetalingen indien je sessies binnen Sentum volgt. 


bottom of page