UNIEKE WERKWIJZE

Onze unieke werkwijze

Sentum heeft een unieke werking. Vanuit onze ervaring in de klinische psychologie weten we hoe belangrijk acute opvolging kan zijn en hoe belangrijk een goede klik en de juiste aanpak is. Van daaruit streven we er tevens naar om lange wachtlijsten te voorkomen. Tijdens de intake krijgt u informatie over onze multidisciplinaire werking waar persoonlijke vooruitgang altijd aan de basis staat. We bekijken samen met u welke aanpak u zo goed mogelijk kan verder helpen.

Het kennismakingsgesprek wordt door een van onze breed geschoolde, ervaren specialisten gedaan die ons team en onze werking door en door kent, en die naast de psychologische basisopleiding minimaal een 4-jarige integratieve opleiding heeft gevolgd. Op deze manier wordt vermeden dat je verschillende therapeuten moet zien voordat er een klik is en een aanpak wordt gepresenteerd die bij jou past.

INTEGRATIEVE KENNIS 

Een integratief geschoolde psychotherapeut of (klinisch) psycholoog beheerst nooit maar één benadering. Daar waar de meeste therapeuten een (voorkeurs) werkwijze hanteren of in een specifieke therapievorm zijn gespecialiseerd, heeft een integratief psychotherapeut kennis en vaardigheden om binnen het erfgoed van de verschillende psychotherapiescholen heen en weer te kunnen springen en combinaties te maken. Denk hierbij aan cognitieve (gedrags) therapie, schematherapie, een lichaamsgerichte aanpak etc.

KENNIS VAN EXPERTS 

Er wordt een psycholoog, therapeut, coach of andere passende specialist voorgesteld die bij jou als persoon en bij uw reden van aanmelding past.
Dit zal uw persoonlijk contactpersoon zijn die met jou de vervolggesprekken zal bekijken en opvolgen, zodat je samen het gewenste traject zal doorlopen.
In sommige gevallen betreft het misschien maar één of enkele gesprekken en in andere gevallen is een uitgebreid traject gewenst. 

EEN MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK

Indien er een multidisciplinaire werking gewenst is, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een hulpvraag die de inzichten van meerdere disciplines verlangt, dan zal een van de specialisten als aanspreekpunt worden aangesteld die jouw dossier nauwgezet opvolgt.
Zo weet je ten alle tijden waar je terecht kan met vragen.  

Wanneer er klachten zijn die meerdere redenen kunnen hebben dan bekijken we de mogelijke oorzaken. Buikklachten kunnen bijvoorbeeld een medische oorzaak hebben of tot stand komen door stress.
Om deze reden bekijken we tijdens het eerste gesprek de verschillende domeinen.

Je kunt van ons een warme, persoonlijke aanpak verwachten waarbij er tools worden aangereikt zodat je gericht vooruit kan.