TERUGBETALING

TERUGBETALINGEN

Hulp moet mogelijk zijn voor iedereen. Dit trachten we ook na te streven. We helpen je daarom graag met een overzicht van alle mogelijkheden afhankelijk van jouw eigen ziekenfonds

De terugbetalingsvoorwaarden voor psychologen en psychotherapeuten verschillen per ziekenfonds en soms ook per provincie.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende ziekenfondsen alsook de bijbehorende documenten die u kan laten invullen door een klinisch psycholoog of psychotherapeut. Informeer bij uw therapeut welke terugbetalingsmogelijkheden deze kan bieden.

Op sommige momenten kan u terecht bij een therapeut in opleiding aan een gereduceerd tarief.   

Op zoek naar een klinisch psycholoog of othopedagoog die geconventioneerd is en sessies aan een verlaagd tarief aanbiedt? Hiervoor kan u informeren bij het Riziv.
Houdt hierbij rekening met mogelijks lange wachttijden.
Binnen Sentum is momenteel geen geconventioneerd psycholoog werkzaam.Terugbetaling via de verschillende mutualiteiten is vaak wel mogelijk en hiervan vindt u een overzicht hieronder. Informeer bij uw therapeut welke terugbetalingsmogelijkheid er is.

Christelijke Mutualiteit (CM)

Terugbetaling voor kinderen tot 18 jaar of kindergeldgerechtigde jongeren

 • 50% van de sessie wordt terugbetaald met een maximum van 30 euro
 • 75% van de sessie wordt terugbetaald als je een verhoogde tegemoetkoming hebt, met een maximaal van 45 euro.
 • De terugbetaling is gelimiteerd tot 12 sessies per jaar

Terugbetaling voor volwassenen

 • 10 euro per sessie wordt terugbetaald
 • 15 euro per sessie wordt terugbetaald als je een verhoogde tegemoetkoming hebt.
 • De terugbetaling is gelimiteerd tot 12 sessies per jaar

Voorwaarden

 • Lid zijn van de CM
 • Je psychotherapeut of psycholoog moet een overeenkomst hebben bij de CM

Klik hier voor het terugbetalingsformulier van CM voor psychotherapie 

Helan 

Terugbetaling voor kinderen tot en met 18 jaar

 • Terugbetaling van 10 euro per sessie
 • Maximaal 12 sessies per kalenderjaar

 

Terugbetaling voor volwassenen

 • Terugbetaling van 10 euro per sessie
 • Maximaal 12 sessies per kalenderjaar

 

Voorwaarden

 • Lid zijn van Helan
 • De psychotherapie gebeurt door een erkend psycholoog of orthopedagoog (Master) of door een therapeut erkend door een beroepsvereniging

Klik hier voor het terugbetalingsformulier voor psychotherapie van Helan

Vlaams en neutraal ziekenfonds (VNZ)

Terugbetaling voor kinderen tot en met 18 jaar 

 • Terugbetaling van 10 euro per sessie
 • Maximaal 10 sessies per kalenderjaar

Terugbetaling voor volwassenen

 • Terugbetaling van 10 euro per sessie
 • Maximaal 5 sessies per kalenderjaar

Voorwaarden

 • Lid zijn van VNZ
 • De psychotherapie gebeurt door een erkend psycholoog of orthopedagoog (Master)

 

Klik hier voor het terugbetalingsformulier van VNZ voor psychologische begeleiding  

 

Liberale mutualiteit (LM)

Terugbetaling voor kinderen tot 18 jaar of kindergeldgerechtigde jongeren

 • De mutualiteit voorziet een terugbetaling van 20 euro per sessie.
 • Maximaal voor 6 sessies per kalenderjaar

Terugbetaling voor volwassenen

 • Per sessie wordt een bedrag van 10 euro terugbetaald.
 • Maximaal voor 6 sessies per kalenderjaar

Voorwaarden

 • Lid zijn van LM
 • Het gaat om een erkende psycholoog
 • De begeleiding gebeurt na doorverwijzing van een arts

Klik hier voor het terugbetalingsformulier van LM voor psychotherapie bij kinderen

Klik hier voor het terugbetalingsformulier van LM voor psychotherapie bij volwassenen

Solidaris

Terugbetaling voor kinderen tot 18 jaar of kindergeldgerechtigde jongeren

 • Terugbetaling van 20 euro per sessie voor maximaal 6 sessies per kalenderjaar
 • Terugbetaling van 30 euro per sessie als je een verhoogde tegemoetkoming hebt
 • Maximaal 12 sessies terugbetaald per kalenderjaar

Terugbetaling voor volwassenen

 • Terugbetaling van 10 euro (15 euro bij verhoogde tegemoetkoming)
 • Maximaal 12 sessies terugbetaald per kalenderjaar

Voorwaarden

 • Lid zijn van Solidaris
  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie
  • Om als kind beschouwd te worden, moet je recht hebben op kinderbijslag
  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie
  • De begeleiding gebeurt door een erkend psycholoog of psychotherapeut die aangesloten is bij een erkende beroepsverreniging

Klik hier voor het terugbetalingsformulier voor psychotherapie van Solidaris

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZV)

Terugbetaling voor kinderen en volwassenen

 • Terugbetaling van 10 euro per sessie.
 • Maximaal 5 sessies per kalenderjaar.

Voorwaarden

 • Lid zijn van NZV
 • De psychotherapie gebeurt door een erkend psycholoog (Master)

Klik hier voor het terugbetalingsformulier voor psychotherapie van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

“Ziekenfondsen trachten een deel van je last te verlichten door een deel van je kosten terug te betalen #samensterk”