KUNSTZINNIGE THERAPEUT HILDE MAES

Hilde Maes: Kunstzinnig en beeldend therapeut

"Wat als je de schepper wordt van je eigen levensschilderij? "

Kunstzinnige beeldende therapie betekent zinvolle kunstzinnige opdrachten via tekenen, schilderen of boetseren. Sommige vertellen graag met woorden, andere graag met beelden en dit is in hoofdzaak een non-verbale therapie.

Mijn leven in een schilderij

Als ik mijn leven in een eerste schilderij zou uitbeelden, kwam je mij als een klein meisje in de straten aan de rand van het dorp tegen en liefst op de achtergrond.  Gaandeweg vond ik het spannend om nieuwe dingen te beleven en zelfs om een ‘ontwikkelingsweg’ in te slaan.  Stap voor stap bewoog ik doorheen mijn schilderij en kwam ik al eens in het midden terecht.  Door telkens zelf een nieuwe versie te ontwerpen, liet ik meer rustgevende en bij mij passende taferelen ontstaan waardoor ik me beter thuis kon voelen.  Ik bleef zoeken en eigenlijk vind ik het nog steeds fijn om te ontdekken in welke situaties ik kan stralen.

Ik weet dat een groeibeweging in het leven niet altijd onmiddellijk zichtbaar is. Het kan al wel eens stilstand of een gevoel van achteruitgang veroorzaken.  Dan is het belangrijk om je door begripvolle mensen te laten omringen, jezelf een adempauze te gunnen en je te laten begeleiden met zinvolle opdrachten in schilderen, tekenen of boetseren.  

Via beeldende kunst leer je de taal van kleuren en vormen die de ziel – veelal onbewust – herkent.  Meer dan 10 jaar neem ik mensen mee op die weg.  Het zijn voor mij telkens geschenken om openbloeiende gezichten te zien, mensen die één en al aanwezig zijn in hun creatieproces en daar rustiger uitkomen.  

Met veel enthousiasme wil ik in één of meerdere fasen van je leven jouw groeiproces mee laten stromen. Op jouw ritme weliswaar

Individuele therapie : Innerlijk evenwicht

Zolang we leven kunnen we niet niét-groeien. Daarom is het van groot belang deze groeibeweging zo bewust mogelijk mee te maken, zodat we kunnen bijsturen wanneer dat nodig is.  Deze noodzaak doet zich met name voor wanneer we uit balans zijn of dreigen te raken. Want dat zou kunnen betekenen dat onze groei de “verkeerde kant” op gaat en er scheef- of wildgroei ontstaat.

Onze levensbewegingen uiten zich op het gebied van het denken, het voelen en handelen. Wanneer deze drie gebieden niet op elkaar zijn afgestemd raken we innerlijk uit balans.

In een wereld die steeds hectischer wordt, waarin de verwarring en dreiging toenemen en die steeds meer uit balans lijkt te raken, is het ervaren en handhaven van innerlijk evenwicht belangrijker dan ooit.  Niet alleen voor onszelf en onze naaste omgeving, maar ook voor het grotere geheel.  Want innerlijk evenwicht zorgt voor innerlijke rust en innerlijke rust zorgt voor innerlijke vrede.

Kunstzinnig beeldende therapie werkt vanuit een holistisch, antroposofisch beeld waarbij de mens gezien wordt als één geheel van lichamelijke, psychische en individueel-biografische aspecten.
Kunstzinnig beeldende therapie kan een actieve ondersteuning bieden bij o.a. reuma, astma, hoge bloeddruk, kanker en ook bij burn-out, depressie, (faal)angst, eet- of slaapstoornissen, (jong)dementie, hoogsensitiviteit en/of zingevingsvragen. 
Een eerder koude ziekte, bv. reuma, zal een verhouding vragen om aan de slag te gaan met eerder warme kleuren om meer harmonie te verkrijgen.

Deze individuele therapie is geschikt voor volwassenen en voor kinderen.  Voorkennis is absoluut niet nodig.

Waardering van je gevoelswereld

Preventief aan het werk in groep

Ons fysiek lichaam op peil houden vinden we heel normaal.  We poetsen onze tanden, verzorgen ons gezicht en lichaam of gaan joggen of fitnessen voor onze conditie maar wat doe jij preventief aan het verzorgen van je gevoelsgebied ?

Om onze gevoelswereld de nodige hygiëne te blijven geven, kan kunstzinnig werken de nodige ondersteuning bieden om buitensporigheden te voorkomen.

Zo bevordert tekenen met potlood of pastelkrijt een scherpe waarneming en een helder oordelingsvermogen. 
Schilderen op nat papier is een kleurrijk proces met vloeiende vormen, waardoor men zich meer verbonden kan gaan voelen met zijn omgeving. 
Boetseren met klei of bijenwas is een directe aanraking met de materie.   Wie boetseert, werkt aan vormkracht : niet alleen in zijn werkstuk maar vooral ook in zichzelf.

Bij minimaal 5 personen kan in groep gewerkt worden rond thema’s als natuurelementen, mandala’s tekenen, vormtekenen, beleven van de seizoenen, ontwikkelingsverhalen schilderen en andere gezond makende thema’s

Sociaal schilderen

Werken in groep aan één werk

We gaan al wel eens samen een pintje drinken en vertellen dan aan mekaar waar we mee bezig zijn.  Bij sociaal schilderen doen we het net iets anders.  We gaan samen aan de slag op één blad, zonder overleg of gebaren en laten zo een kunstwerk als groep ontstaan.  

Dit kan zijn bij een schilderopdracht waar iedere deelnemer slechts één kleur krijgt en er dus samengewerkt dient te worden om te komen tot mengkleuren.  Samenwerking, op elkaar inspelen en toch je eigenheid behouden is de boodschap.

Voor vrienden, familie, collega’s die

* van nieuwe uitdagingen houden
* mekaar op een nieuwe manier willen leren kennen
* een unieke verrassing zoeken om als familie of groep aan te bieden

Individuele therapie

65
  • Per individuele sessie
  • Duur: 60-90min.

Gezinsverband

75
  • 3 sessies in gezinsverband
  • Duur: 60-90min.

Sociaal schilderen

Op maat
  • Afhankelijk van de noden
  • Duur: Te bespreken