BLOG -Therapie

BLOG -Therapie

Wat is cognitieve therapie?
Ontdekking van hoop en herstel

In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de menselijke geest en richten we ons specifiek op “Wat is Cognitieve Therapie?” Deze benadering, gebaseerd op het begrip van onze gedachten en hun invloed op onze emoties en gedragingen, heeft talloze levens positief beïnvloed. Laten we samen ontdekken hoe cognitieve therapie werkt en hoe het mensen helpt om innerlijke kracht en positieve verandering te vinden.

Wat is Cognitieve Therapie?

Cognitieve therapie, ook wel bekend als cognitieve gedragstherapie (CGT), is een psychologische benadering die gericht is op het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen en overtuigingen die leiden tot emotionele problemen en gedragsproblemen. Het is gebaseerd op het inzicht dat onze gedachten direct van invloed zijn op onze emoties en acties.

Hoe werkt Cognitieve Therapie?

Cognitieve therapie is gebaseerd op enkele fundamentele principes:

 • Bewustwording van gedachten: Het begint met het leren herkennen van automatische negatieve gedachten die vaak onbewust optreden en bijdragen aan emotioneel lijden.
 • Onderzoek en evaluatie: Cliënten worden aangemoedigd om hun negatieve gedachten te onderzoeken en te evalueren op basis van bewijs. Vaak blijkt dat deze gedachten overdreven, vertekend of niet volledig waar zijn.
 • Herstructurering van gedachten: Vervolgens leert de cliënt hoe hij negatieve denkpatronen kan herstructureren door bewijs te verzamelen dat deze denkpatronen tegenspreekt. Dit kan helpen om realistischere en evenwichtigere gedachten te ontwikkelen.
 • Verandering in gedrag en emoties: Naarmate negatieve denkpatronen veranderen, veranderen ook de emoties en gedragingen die ermee gepaard gaan. Dit kan leiden tot een betere beheersing van stress, angst, depressie en andere emotionele uitdagingen.

Bij cognitieve gedragstherapie wordt er gewerkt met verschillende gesprekstechnieken, vragenlijsten, exposure opdrachten, gedragsexperimenten en oefeningen. Een voorbeeld van een oefening kan een G-schema zijn, dit is een schema waarbij bepaalde gedachten en gevoelens onderzocht worden. 

Een G-schema bestaat uit 5 G’s: 

Gebeurtenis: wat gebeurde er? Waar? Met wie? 

Gevoelens: wat voelde je? 

Gedachten: aan wat dacht je? 

Gedrag: wat deed je (niet)? 

Gevolg: wat was het gevolg? Hoe reageerde je daarop? 

Het doel van cognitieve gedragstherapie is dus om beter te leren omgaan met emotionele problemen en realistischer te leren denken. 

Cognitieve gedragstherapie kan toegepast worden bij veel verschillende hulpvragen

Toepassingen en voordelen van Cognitieve Therapie

Cognitieve therapie wordt gebruikt bij een breed scala aan psychologische problemen, waaronder:

 • Angststoornissen
 • Depressie
 • Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Eetstoornissen
 • Relatieproblemen

Enkele voordelen van cognitieve therapie zijn:

 • Gerichte en praktische Aanpak: Het biedt concrete tools en strategieën om met negatieve gedachten om te gaan.
 • Lange-termijn impact: Het helpt niet alleen om symptomen te verlichten, maar ook om langetermijnveranderingen in denkpatronen te bewerkstelligen.
 • Zelfempowerment: Cliënten krijgen de vaardigheden om zelfstandig negatieve denkpatronen aan te pakken en positieve veranderingen te bevorderen.
 De Rol van de therapeut

Een getrainde cognitieve therapeut begeleidt het therapeutische proces en helpt de cliënt bij het identificeren en herstructureren van negatieve denkpatronen. De therapeut biedt empathie, ondersteuning en begeleiding tijdens deze reis naar zelfontdekking en verandering.

Cognitieve therapie is een krachtige benadering die het vermogen van individuen om hun gedachten en emoties te begrijpen en te beheersen, versterkt. Het stelt mensen in staat om positieve veranderingen aan te brengen in hun mentale gezondheid en algehele welzijn. Als je geïnteresseerd bent in het verkennen van cognitieve therapie als een middel voor persoonlijke groei en herstel, aarzel dan niet om een getrainde professional te raadplegen. Samen kunnen jullie werken aan het creëren van een pad naar innerlijke rust en positieve verandering.