Blog -Mindfulness

Blog -Mindfulness

Mindfulness voor het hele gezin

Bij negatieve gevoelens of gedachten hebben we vaak de neiging om ze te onderdrukken of vermijden. Dit brengt echter averechtse effecten teweeg, omdat deze gevoelens en gedachten er nog altijd zullen zijn. Bij mindfulness leer je een andere houding aannemen tegenover deze gevoelens en gedachten en leer je er beter mee omgaan. 

Wat is mindfulness precies?

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die je leert om beter om te gaan met stress, piekeren, slapeloosheid, depressie, burn out, (chronische) pijn,… 

Mindfulness betekent om volledig bewust aandacht te richten op het hier en nu, zonder een oordeel te vormen over wat je denkt of voelt. 

Hierbij wordt er bij mindfulness gestreefd om gedachten over ‘straks’ of ‘morgen’ los te laten. Het bewust worden van je ervaringen op het moment zelf maakt dat je dingen 

dieper en waardevoller beleeft. 

 

Mindfulness

Bij mindfulness wordt gewerkt met aandachtstrainingen waarbij de aandacht gericht wordt op één punt.

Dit kunnen oefeningen zijn gericht op de ademhaling of bepaalde lichaamszones. Met  deze oefeningen leer je om bewust te zijn van het moment zelf, dit maakt dat je deze ervaringen niet gaat veroordelen en de dingen ervaart zoals ze werkelijk zijn.  

In de therapie wordt mindfulness vaak ook gecombineerd met technieken uit de cognitieve therapie.

Dit staat bekend als Mindfulness based Cognitieve Therapie (MBCT). 

In deze  therapievorm worden er mindfulness technieken aangeleerd om een andere houding te ontwikkeling tegenover problemen. 

Door een alternatieve houding wordt er plaats gemaakt voor acceptatie. Hierdoor maakt mindfulness ook een belangrijk deel uit van 

Acceptance en Commitment Therapy (ACT). 

 

Effect van mindfulness 

Er zijn heel wat studies uitgevoerd naar de effectiviteit van mindfulness. De algemene resultaten die naar voor komen zijn een vermindering van: 

-Stress-symptomen 

-Slaapproblemen en vermoeidheid 

-Depressie 

-Angst 

-(chronische) pijn 

-… 

 

Mindfulness zorgt ook voor verbeterde vaardigheden. Zo leert het je om beter om te gaan met stressvolle gebeurtenissen en verbetert het je concentratie. Het leert je om meer accepterend te zijn over je eigen gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties.