BLOG -ACT

BLOG -ACT

De kracht van ACT

Stel je voor: je probeert een bal onder water te houden in het zwembad.
Dat wat je met je gedachten / verontrustende herinneringen / gevoelens doet, is als vechten met die bal in het zwembad.
Je vindt ze niet leuk, je wil ze niet. Dus je probeert deze bal onder water en uit je bewustzijn te duwen.De bal blijft echter naar de oppervlakte drijven,   
dus je moet hem blijven duwen om hem onder water  te houden. Dit worstelen met de bal is vermoeiend en zinloos.
Wat nou als je de bal gewoon laat drijven?” 

-(Metafoor uit ACT, act-opleiding)

 

Waar is ACT goed voor? 

Blijf je soms terugdenken aan onaangenamen gebeurtenissen is het verleden? Kan je deze gedachten moeilijk een plaats geven? Het kan gebeuren dat onaangename gevoelens

en  gedachten de overhand nemen en dat je daardoor niet kan focussen op zaken die je wil bereiken.

ACT, oftewel Acceptance and Commitment Therapy, kan helpen om deze gevoelens en gedachten te accepteren en verder te leven in het hier en nu.

ACT is een therapievorm die zijn oorsprong vindt in de gedragstherapie. Het werd ontwikkeld in de jaren 90 door de Amerikaanse psychologen Hayes, Wilson en Strosahl.       

Bij ACT wordt er niet diepgaand gewerkt aan het verleden of wat je hebt meegemaakt. De focus ligt op het hier en nu.

Dit zodat je psychologische flexibiliteit oftewel veerkracht ontwikkeld. De 

 psychologische  flexibiliteit die opgebouwd wordt, houdt in dat je op een flexibele manier kan omgaan met jouw  problemen/klachten (acceptance) 

 terwijl je blijft investeren in de zaken die er voor jou toe doen  (commitment).

 

De 6 kernprocessen 

ACT bestaat uit 6 kernprocessen die stap voor stap aangeleerd worden: Acceptatie, Defusie, Zelf als

context, Aandacht voor het hier en nu, Waarden en Toegewijd handelen.

Bij deze therapievorm wordt er veel gewerkt met experiëntiële oefeningen. Bij deze oefeningen ga

je zelf aan de slag en ervaar je hoe het is om deze uit te voeren. Je beleving staat daarbij centraal.

Ook worden er vaardigheden aangeleerd, de 6 kernprocessen, waarmee actief wordt geoefend. Tot

slot wordt er veel gewerkt met metaforen (zie openingszin). De meerwaarde hiervan is dat ze

andere alternatieven kunnen aanbieden wanneer jij maar 1 uitweg ziet. Het verbreedt de manier

waarop je naar een situatie kijkt.

 

Er zijn de voorbije twee decennia meer dan 200 onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van ACT. 

Over het algemeen is ACT effectief bij verschillende psychologische klachten zoals angst, depressie, psychose, afhankelijkheid , chronische pijn en werkstress,….