EMDR- en relatietherapeut Ruby Rose

Ruby Rose: EMDR-therapeut & Jungiaans analytisch psychotherapeute

"All your memories behind you. All your dreams in front of you. All you love around you. All you need within you."

 Hallo, mijn naam is Ruby.

Als Jungiaans analytisch psychotherapeute begeleid ik jongeren, volwassenen en koppels naar een verruimd zelfbewustzijn en persoonlijk welzijn. Mijn talent en passie liggen in het versterken van je innerlijke kracht zodat de uiterlijke omstandigheden je niet langer uit balans halen. Carl Gustav Jung onderscheidt zich van de klassieke psychologie doordat hij uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en waarnemingen deed naar de diepere en onbewuste denk- en gedragspatronen van de mens. Hij onderscheidde onder andere niet alleen een individueel onbewuste, maar ook een collectief onbewuste. Voor blijvende resultaten is het noodzakelijk om tot op dit niveau door te dringen.

Gesprekstherapie heeft echter zijn beperkingen als we het trauma helemaal willen helen. Daarom is EMDR een perfecte aanvulling op deze reeds diepgaandere, analytische aanpak. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. De Amerikaanse Dr. Francine Shapiro merkte dat door deze specifieke techniek ernstige trauma’s (zoals Post-Traumatisch Stress Syndroom) en andere dieperliggende vormen van stress definitief konden verlicht en geneutraliseerd worden.

Vanuit mijn ervaring als EMDR-therapeut zorg ik ervoor, in samenwerking met collega-specialisten binnen Sentum, dat cliënten onbewuste patronen leren herkennen, erkennen en duiden. Deze negatieve patronen gaan we dan doorbreken en nieuwe, gezonde gewoonten aanleren en integreren. De resultaten met EMDR zijn echt heel bijzonder en mooi om te zien.

Waarvoor kan je bij mij binnen Sentum terecht? Voor trauma-verwerking in al zijn variaties. Trauma is niet zozeer gelinkt aan een gebeurtenis, maar wel aan een ervaring/emotie rond de gebeurtenis

 

Duidelijke trauma’s:

• Auto-ongeval of verwonding
• Ernstige ziekte
• Overval
• Mishandeling of getuige van geweld • Fysisch of psychisch misbruik…

 

Subtielere vormen van trauma:
• Verlies van een baan, geliefde, autonomie, concentratieproblemen…

• Extreme emoties: angst, verdriet, somberheid, schaamte, negatief zelfbeeld, onverklaarbare irritaties…

In dit innerlijk traject beperk ik mijn eigen projecties binnen de therapeut-cliënt relaties tot een minimum, zodat ik met een open geest en met volledige toewijding, vanuit het hart, de verbinding met jou kan aangaan, en we tot de best mogelijke co-creatie kunnen komen.

 

Ik kijk ernaar uit om jou verder te mogen helpen.

Ruby Rose

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR werd ontdekt door de Amerikaanse Dr. Francine Shapiro tijdens wandelingen in het park. Ze merkte dat door deze specifieke techniek ernstige trauma’s en andere dieperliggende vormen van stress definitief konden verlicht en geneutraliseerd worden. Een mondvol en voor velen een ver van-mijn-bed-show, maar eens je kennismaakt met deze toepassing om traumanetwerken te verlichten komt al snel het gevoel naar boven “Kan zo’n op het eerste zicht makkelijke techniek me helpen om dieperliggende trauma’s te verwerken?

Van “A walk in the park” tot erkenning door de “American Psychiatric Association”.

Mocht je interesse hebben in het verhaal achter de ontdekking van deze oogbeweging techniek kan je op volgende link klikken en alles rustig even doorlezen. Het lezen meer dan de moeite waard! https://www.emdr.com/history-of-emdr/ We staan intussen ruim dertig jaar verder. De Amerikaanse psychiaters vereniging heeft in 2004 EMDR erkend als een doeltreffende therapie voor PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), hoewel er nog steeds geen definitieve neurobiologische verklaring kan gegeven worden waarom deze techniek zo goed werkt. Wat weten we wel? 

Neurologische en fysiologische implicaties

Pet-scan onderzoek wijst aan dat trauma netwerken zich in een specifiek deel van de rechterhersenhelft bevinden. Oogbewegingen bezetten het werkgeheugen waardoor de inprenting van het trauma kan gereduceerd worden. De amygdala – consolidatie van het emotionele geheugen – en de hippocampus – mental mapping – worden door deze oogbewegingen gunstig beïnvloed waardoor het trauma netwerk ontlast kan worden. Fysiologisch gezien wordt ons brein door een psychotrauma overspoeld door neurohormonen (adrenaline, cortisol, endorfines…). Hierbij is er sprake van een blokkade van de informatieverwerking, zowel op het niveau van de impliciete (amygdala) als de expliciete herinneringen (hippocampus). De verstoorde lateralisatie (communicatie tussen de linker- en rechterhersenhelft) maakt dat het spraakcentrum in de linkerhersenhelft onderdrukt wordt wanneer het trauma netwerk (rechts) geactiveerd wordt. Jammer genoeg heeft dit tot gevolg dat narratieve therapie niet zo vaak soelaas brengt voor de verwerking van een psychotrauma.

Wat werkt niet voor traumaverwerking?

• Vermijden over het trauma te spreken (helpt alleen om niet te triggeren)

• Spreken over het trauma ( goed voor stabilisatie)

• Ontspanningstechnieken (goed voor stabilisatie)

• ‘Let the feelings come out’ aangezien dit een gevaar geeft op hertraumatisatieomdat de sterkte van de loutering daarbij niet recht evenredig is aan het beoogde herstel.

• Door de fysiologische verankering wordt de behandeling van psychotrauma door praten alleen bemoeilijkt.

Wat zijn de fundamenten voor een goede traumatherapie?

Net zoals voor elke andere therapie is het belangrijk om een veilige en discrete omgeving te creëren waarbinnen een therapeutisch groeiproces kan plaatsvinden. Dankzij onze vorming als traumatherapeut zijn we ons zeer bewust van deze belangrijke eerste stap. Tijdens de opbouw

naar EMDR heeft de traumatherapeut de belangrijke taak om de gevolgen van het trauma naar waarheid te normaliseren. Alle symptomen die vertoond worden zijn immers vaak normale reacties op abnormale situaties. Dankzij EMDR creëren we een veilige afstand tegenover de traumatische herinnering, waardoor we de cliënt ondersteunen om terug een perceptie van controle te ervaren. Daarna helpen we de cliënt om de controle te herwinnen over het eigen neurofysiologisch proces, en bevrijd nieuwe, gezonde patronen aan te leren.

Therapie

90
  • Per individuele sessie
  • Duur: 90min.

Vervolggesprek

70
  • Per individuele sessie
  • Duur: 60min.